| Üye ol | 23 Ocak 2017,P.tesi

CD Ortamında elektronik defter denetimi başlıyor

Etiketler:
edefter e-devlet e-devlet elektronik defter elektronik
CD Ortamında elektronik defter denetimi başlıyor

Elektronik defter tutma dönemi dün Maliye ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığının çalışması ile dün resmi gazetede yayımlanan ilk göz ağrıları 1 sıra nolu tebliğ ile hayata geçmeye hazır.

Tebliğde şöyle diyor: " 213 sayılı Vergi Usul Kanununun4 5766 sayılı Kanunun 17 nci maddesi ile değişen mükerrer 242 nci maddesinin 2 numaralı fıkrası ile Maliye Bakanlığı; elektronik defter, kayıt ve belgelerin oluşturulması, kaydedilmesi, iletilmesi, muhafazası ve ibrazı ile defter ve belgelerin elektronik ortamda tutulması ve düzenlenmesi uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye, elektronik ortamda tutulmasına ve düzenlenmesine izin verilen defter ve belgelerde yer alması gereken bilgileri internet de dâhil olmak üzere her türlü elektronik bilgi iletişim araç ve ortamında Maliye Bakanlığına veya Maliye Bakanlığının gözetim ve denetimine tâbi olup, kuruluşu, faaliyetleri, çalışma ve denetim esasları Bakanlar Kurulunca çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenecek olan özel hukuk tüzel kişiliğini haiz bir şirkete aktarma zorunluluğu getirmeye, bilgi aktarımında uyulacak format ve standartlar ile uygulamaya ilişkin usul ve esasları tespit etmeye, bu Kanun kapsamına giren işlemlerde elektronik imza kullanım usul ve esaslarını düzenlemeye ve denetlemeye yetkili kılınmıştır."

Maliye Bakanlığı Ticaret ve vergi usul kanunu bu tebliğ ile birleştirilerek belgelerin elektronik olarak saklanabilir hale gelmesi yaşanan teknolojik gelişmelerin etkilerini gözler önüne sermekte.

E defter aslında vergi usul veya Türk Ticaret Kanununa göre tutulması zorunlu olan defterlerde yer alması gereken bilgilerden farklı bir içerik içermiyor fakat içeriği kapsayan bilgilerin elektronik kayıtlar kümesi halinde saklanması bunu farklı kılıyor.

Sadece kurumsal firmalar değil uyumluluk onayı almış bir yazılıma sahip olan anonim ve limited şirketler de , e-Fatura Uygulamasından yararlanma iznine sahip ve Mali mührünü temin etmiş olarak yapacakları başvurunun kabul edilmesi halinde e-defter tutma hakkına sahip olacaklardır. Peki Şahıs firması olarak tabir edilen gerçek kişiler de durum nasıl? Eğer elektronik imzaya ve uyum onayı almış yazılıma sahiplerse e – defter uygulaması onlar içinde mümkün. Tedbiri seven milletimiz hem kağıt ortamında hem de elektronik olarak defterini bir arada tutmak isterse bu mümkün değil, tutulan elektronik defteri saklama süresi ise 10 yıl.

Kişiler kendi yazılımlarını oluşturup onay almak için başvuracakları gibi uyumlu bir yazılımı alıp kullanma yoluna da gidebilirler. Bu yazılımın ve uyumluluk hallerine yayımlanan tebliğde genişçe yer verilmiş, incelemenizi tavsiye ederim.

Peki hayatımıza neler getirecek bu elektronik defter?

Uygulama işletmelerin defter onaylatma ve saklama çilesini bitirecek gibi duruyor özellikle bankaların ve kurumsal firmaların sadece arşiv ve onay gibi işlemler için büyük maliyetler içerisine girmekten kurtaracak. Bu da işletmeler de bu alan için ayrılan maliyetlerde %60 -%80 oranın da kazanım sağlamayı sağlayacaktır.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, yapılan kanun değişikliği ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 66'ncı maddesinde, ticari defterlerin elektronik ortamda veya dosyalama suretiyle tutulabileceği ve bu defterlerin açılış ve kapanış onaylarının şekli ve esasları ile bu defterlerin nasıl tutulacağının Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığınca çıkarılacak müşterek bir tebliğle belirleneceğinin düzenlendiğinden bahsetmişti burada amacın hız ve maliyet kazancı olduğu aşikar.

Burada noter ve mali müşavirlerin durumunun ne olacağı konusunda muallak bir durum var. Canını sıkacak gibi dursada ,yenilikleri takip etmekte fayda var.burada firmaların işleyişleri farklılık gösterdiği için sektörel olarak özel ihtiyaçlara değinmek mümkün olmasa da firma yetkililerinin yeni yılda uygulamaya geçecek olan e-defter konusu hakkında biraz daha bilgi sahibi olmalarının fayda sağlayacağı düşüncesindeyim.

Kaynak: edefter.gov.tr

yorum yap tecrübeni paylaş

kalan karakter 1000

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TEKNOKULİS veya teknokulis.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Sosyal Medya' nın En Çok Paylaşılanları
geri ileri
bize yazın