BLOG
| ?ye ol | 31 Temmuz 2014,Per?

Turkcell MaxiIQ Tablet

??eri?e oy verin :
Edit?r puan?
Giri? Tarihi: 13.02.2013, 17:58 G?ncelleme Tarihi: 14.02.2013, 17:22
Etiketler:
turkcell maxiiq MaxiIQ tablet Turkcell Tablet android tablet inceleme test
Turkcell MaxiIQ Tablet
Tasar?m 75
75 puan
?zellikler 75
75 puan
Performans 85
85 puan
  • ED?T?R?N SE??M? ED?T?R?N SE??M?
  • Y?KSEK PERFORMANS Y?KSEK PERFORMANS
  • F?YAT/PERFORMANS F?YAT/PERFORMANS
  • YEN?L?K?? ?R?N YEN?L?K?? ?R?N
?nceleyen:

Turkcell'in tan?t?m?n? ger?ekle?tirdi?i MaxiIQ tablet, test merkezimizin konu?u oluyor.

Mobil operat?r devi Turkcell, ge?ti?imiz g?nlerde yeni tableti MaxiIQ'yu tan?tt?. Biz de "Hele bir soluklan" bile demeden, cihaz? inceleme alt?na ald?k. "Orta seviye malzeme kalitesi, y?ksek performans" konseptini takip eden ?r?n?, ?imdi yak?ndan tan?yal?m.

Tasar?m

?r?n, 10.1 in? ekrana sahip olan bir tablet. Pek ?ok tablette oldu?u gibi, ?n paneli komple siyah ve sadece ekran i?eriyor. ?r?n?n ?n y?zeyinde, herhangi bir fiziksel veya dokunmatik tu? bulunmuyor. Tu?lar, Android aray?z? i?erisinde sanal olarak yerle?tirilmi?.

Turkcell MaxiIQ tablet, enlemesine kullan?lacak bir ?ekilde tasarlanm??. En az?ndan tu? dizilimleri b?yle daha rahat kullan?lmas?n? sa?l?yor. Yan bir ?ekilde kullan?ld??? takdirde g?? ve kilit tu?u, sa? ?st k??eye denk geliyor. Bu noktaya sa? i?aret parma??n?zla basarken, ba? parma??n?z da ses a?ma - k?sma b?l?m?ne denk geliyor. Ses tu?lar?n?n hemen alt?nda dosya aktar?m? ve bilgisayar ba?lant?s? i?in USB, onun da alt?nda Micro SD - SIM yuvalar? yer al?yor. SIM ve Micro SD yuvalar? bir kapak ile korunuyor. G?? ba?lant?s? alt tarafa konumland?r?lm??ken, kamera da arka y?zeyin ?st?ne konumland?r?lm??.

?r?n?n malzeme kalitesi ilk bak??ta "fena de?il" gibi g?r?nse de, ufak ?apl? s?k?nt?lar ?ekmeniz de m?mk?n. Arka y?zey komple kau?uk bir madde ile kaplanm??. Bu kau?uk maddenin ?zerine hafif bir ?ekilde bast?rarak i?erideki donan?ma dokunmas?n? sa?layabiliyoruz. Evet, arkadaki kau?uk kapak biraz gev?ek duruyor. Ayr?ca cihaz?n biraz esnek oldu?unu da belirtmem gerek. Yanlar?ndan tutup kolayl?kla i?eri veya d??ar? do?ru b?kebiliyorsunuz. Bu durum ciddi sorun gibi g?r?nse de, iPad'inize bakt???n?z gibi bakman?z halinde bir iPad'in yepyeni kald??? gibi sorunsuz bir ?ekilde uzun bir s?re kullanabilirsiniz. Ama e?er "Ben bunu uygun fiyata ald?m, sa?a sola f?rlatay?m, ?zerine a??rl?k koyay?m, rahat kullanay?m." d???ncesine kap?l?rsan?z, bir iPad'den daha fazla hasar alaca?? kesin.

?zellikler

?r?n, Android 4.1 y?kl? olarak geliyor. Aray?z konusunda ?ok fazla de?i?ikli?e gitmeyen Turkcell, safkan Android ?zelliklerinin ve kullan?m?n?n pek de d???na ??kmam??. Tabii ki ekstra de?i?iklikler mevcut. ??erisinde bir d?nya Turkcell uygulamas? bulunuyor. Uygulamalar?n pek ?o?u olduk?a ba?ar?l?. Uygulamalar?n widget ?zellikleri ise, ciddi anlamda kaliteli g?r?n?yor. Bu a??dan bakt???m?zda Turkcell'in son derece iyi i? ??kard???n? s?yleyebiliriz. Hali haz?rda g?zel g?r?nen ve h?zl? ?al??an bir aray?z ?zerinden gidip ekstra uygulamalar? yerle?tirmek, gayet ak?ll?ca olmu?.

MaxiIQ'nun i?erisindeki uygulamalardan en ?ok dikkat ?ekeni, Turkcell Klavye. F klavye tu? dizilimine imkan sunan bu uygulama, ayn? zamanda klavyenin ikiye ayr?larak daha rahat kullan?lmas?n? da m?mk?n k?l?yor. B?ylece tableti iki elinizle tutarken de rahat rahat yazabiliyorsunuz. Tabii biraz al??mak gerek...

Tabletin 10.1 in?lik ekran?, ba?ar?l? bir ?izgide ilerliyor. ??z?n?rl?k olarak ortalama bir de?erde olsa da (1280 x 800), renkler ve parlal?k taraf?nda gayet iyi i? ??karabiliyor. IPS panel olan bu ekran, herhangi bir a??dan bak?ld???nda renk bozulmas?na sebep olmuyor, kolayl?kla g?r?lebiliyor. Dokunmatik hassasiyeti konusunda da, donan?m ve yaz?l?m?n uyumu ile beraber sorunsuz oldu?unu s?yleyebiliriz.

Arkas?nda 8 megapiksellik bir kamera bulunan cihaz, ayn? zamanda 1080p video ?ekebiliyor. Her iki medya t?r?nde de ortalama bir ba?ar? sergiledi?ini s?yleyebiliriz. Netlik konusunda pek bir s?k?nt? ya?atmayan kamera, karanl?k ?ekimlerde ba?ar?s?n? kaybediyor. Tabii bu durumda imdad?m?za LED ayd?nlatma yeti?iyor. LED ayd?nlatma ile karanl?k ?ekimlerdeki ba?ar?y? art?rabiliyoruz. ?r?n?n ?n taraf?nda da 2 megapiksellik bir kamera yer al?yor. Bu kamera ile Skype gibi uygulamalar ?zerinden g?r?nt?l? g?r??me yapman?z m?mk?n. ?n kameran?n g?r?nt? kalitesi ise ortalaman?n ?zerinde diyebiliriz. Bekledi?imizden iyi ?ekiyor.

Performans

Gelelim donan?ma... ??erisinde 1.5 GHz h?z?nda ?al??an 4 ?ekirdekli Tegra 3 i?lemci bar?nd?ran cihaz, 1 GB RAM'e sahip. Tegra'lar?n y?ksek grafik performans?, bu cihazda da sergilenmi? durumda. Yapt???m?z testlerin sonucunda Nexus 7'den daha y?ksek sonu?lar elde etmeyi ba?aran MaxiIQ, Galaxy S3 ile kafa kafaya bir performans de?erine sahip. Oyunlarda ve uygulamalarda maksimum performans elde edilirken, baz? uygulamalara giri? ve ??k??larda hafif tak?lmalar veya gecikmeler ya?anabiliyor. Bunun sebebini "depolama biriminin, di?er donan?mlara g?re a??r olmas?" olarak a??kl?yorum. Akl?ma ba?ka bir sebep gelmedi. Aray?zdeki performans? ise, -bir Nexus 4 olmasa da- son derece y?ksek. Yaln?z tu? kilidincen ??k?? s?resi biraz y?ksek ve en hafif Live Wallpaper'larda dahi yava?lama ger?ekle?iyor. Bu durumu, HTC One X+'ta da ya?am??t?k hat?rlarsan?z.

?r?n?n i?erisinde 16 GB depolama alan? bulunurken, 128 GB'ye kadar SD kart eklememiz m?mk?n. SD kart yuvas?n?n hemen yan?nda SIM kart giri?i yer al?yor. B?ylece kart?m?z? takarak mobil internetin keyfini ??karabiliyoruz. SIM kart?n, standart SIM kart boyutunda oldu?unu belirtelim. Nano veya Micro SIM tak?lm?yor.

?r?n?n fiyat?, ayda 59 TL ve 24 ay taksit olarak ayarlanm??. ?lk bak??ta 1200 TL gibi bir fiyata denk geliyor olmas? sebebiyle kafalarda soru i?areti uyand?r?yor olsa da, 3G deste?inin bulunmas?, performans? ve pakete ?e?itli Turkcell hizmetleri de dahil ediliyor olmas?yla (ayda 250 MB internet, Turkcell E?lence Paketi vs.) makul say?labilecek bir ??z?m olarak kar??m?za ??k?yor. E?er yak?n bir zamanda rahat ta??nabilir, b?y?k ekranl?, 3G destekli ve y?ksek performans? bir tablet ar?yorsan?z, Turkcell MaxiIQ'yu alternatifleriniz aras?na ekleyebilirsiniz.

YORUM YAP TECR?BEN? PAYLA?

kalan karakter 1000

hmyr hmyr

Sim karti taktiktan sonra ne yamak gerekiyo okumadi icin??¿?

Ayn? G?r??te misiniz?
evet1
hay?r0
cevapla 01.02.2014 19:26
ahmet ahmet

Bune ya s?rekli ses sorunu ses gidiyor ikide bir gelmiyor .iki sefer servise gitti yine ayn? ?ey oldu

Ayn? G?r??te misiniz?
evet0
hay?r0
cevapla 10.12.2013 22:44
alper alper

karde? maxiQ'nun sesi ?yle y?ksek ki ses bombas? olan hoparl?rler varya onlar kadar y?ksek sesi var. ?ok iyi bu tabletin sesine yeti?ebilen tablet daha hi? g?rmedim buna galaxy note da dahil

Ayn? G?r??te misiniz?
evet0
hay?r0
cevapla 10.03.2014 15:51
bilal bilal

Simkart nas?l yerlestiriliyor

Ayn? G?r??te misiniz?
evet0
hay?r0
cevapla 14.09.2013 14:32
alper alper

sa? taraf?ndaki portu a??p oradaki geni? sim kart yuvas?na tak?l?yor ayr?ca t?m sim leri destekliyor

Ayn? G?r??te misiniz?
evet0
hay?r0
cevapla 10.03.2014 15:52
SERKAN SERKAN

MEMNUN KALMADIM

Ayn? G?r??te misiniz?
evet2
hay?r2
cevapla 24.02.2013 16:26
SERKAN SERKAN

?R?N? ALDI?IM G???N BOZUK ?IKTI VE DE???MED?LER B?R HAFTA OLDU SERV?STE AMAK ONTRATI DEVAM ED?YOR SAKIN ALMAYIN ?NCE HAF?F AMA DAHA UCUZUNA TABLET ALAB?L?RS?N?Z 24 AY BOYUNCA PARA ODEMEZS?N?Z BU ARADA KONTRATLI OLDUGU ???N ?MZAYI ATTIGINIZ ANDAN ?T?BAREN ALDIGIN YERDE B?LE A?SAN KABUL ETM?YORLAR DEG??M?YORLAR SERV?SE Y?NLEND?R?YORLAR S?ZE YEM?N EDER?M P??MAN OLDUM

Ayn? G?r??te misiniz?
evet6
hay?r1
cevapla 24.02.2013 15:55
alper alper

tablet kapal?yken ses k?sma g?? a?ma tu?uma bas ve recovery men?y? a? orda wipe data factory reset gibi bi yaz? olcak oraca ses tu?lar? ile git ve g?? tu?u ile se? bitince tableti a? ve ayarlardan s?f?rla d?zelmesi laz?m

Ayn? G?r??te misiniz?
evet0
hay?r0
cevapla 10.03.2014 15:55
Ceren Ceren

tableti a?t???mda malesef skype durdu diyory tamama bas?yoruz ayn? ?ey yine ekrana geliyorr kap?yoruz a??yoruz atn? ?ey geliyor ekrandan gitmiyor kendini tekrarl?yor daha ?ncede bu y?zden servise g?nderdik oyun y?kledik yine ayn? ?ey oldu bunun ??z?m? ne olabilir yard?m l?tfen ve kimseye tavsiye etmiyorum ???

Ayn? G?r??te misiniz?
evet0
hay?r3
cevapla 24.11.2013 17:31

?NEML? NOT: Bu sayfalarda yay?nlanan okur yorumlar? okuyucular?n kendilerine ait g?r??lerdir. Yaz?lan yorumlardan TEKNOKUL?S veya teknokulis.com hi?bir ?ekilde sorumlu tutulamaz.

Tablet Bilgisayar Toplam kay?t: 20

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Sosyal Medya' n?n En ?ok Payla??lanlar?
geri ileri
bize yaz?n